czwartek, 21 maja 2015

PHP: wykorzystanie Zend_Cache dla zapytań SOAP

Aktualnie solidnie przebudowujemy jedną z wielu funkcjonalności aplikacji napisanej w Zend Framework 1. Znaczną część komunikacji przenosimy z zapytań SQL na odpytania API wystawionego jako WebService. Dzięki temu zwiększamy szanse na rozdzielenie dwóch aplikacji, ale też zwiększamy elastyczność naszej aplikacji. W wielu miejscach gdzie odpytywaliśmy bazę, wykorzystywaliśmy Zend_Cache, aby zmniejszyć liczbę zapytań.

poniedziałek, 4 maja 2015

Drupal: dodawanie plików do systemu przez url

Coraz częściej w sieci napotykamy formularze, które dopuszczają dodawanie plików zarówno w sposób tradycyjny jak również poprzez url. Niektóre prowadzą wyłącznie do zapisania tego zewnętrznego adresu, część pozwala na stworzenie 'lustra'.